LADNER MEIER ARCHITEKTEN | LADNER MEIER ARKITEKTEN
CHDK
Romersk-katolsk sogn | 750 m2 | DKK 22 Mio. |Dielsdorf | 2012

Det nye sognehus danner et ensemble med kirken uden at denne udkonkurreres. Den liggende bygningsvolumen med sin let bøjede tagform danner så at sige en formel overgang til det tilgrænsende boligområde. Bygningsskallen af jordfarvet mursten er et identitetsskabende og tidløst designelement. Det indendørs materialevalg såvel som den spændingsfyldte lysførelse skaber den helt rigtige stemning i rummet for et sognehus.

Konkurrence, 1. plads