LADNER MEIER ARCHITEKTEN | LADNER MEIER ARKITEKTEN
CHDK
Gossaus romersk-katolske sogn | 1ʼ300 m2 | DKK 25 Mio. | Gossau | 2004

Det nye sognehus opstod i direkte naboskab til Fritz Metzgers Kirke. Som følge af bygningens position bliver udearealerne defineret på ny og der opstår en ny kirkeplads. I sit beskedne formsprog underordner bygningen sig den markante kirkebygning. Naturskiferfacaden understreger den formelle tilbageholdenhed. Rækkefølgen af rummene i bygningens indre blev kompakt organiseret med en central foyer over to etager. Projektet opstod gennem en konkurrence.