LADNER MEIER ARCHITEKTEN | LADNER MEIER ARKITEKTEN
CHDK
Privat bygherre | 320 m2 | CHF 200'000 | Zürich | 2010

En erhvervsbygning, som oprindeligt blev bygget som snedkeri og senere ombygget og udvidet til kontorbygning, blev ved det seneste indgreb omdannet til en lægekonsultation. Det eksisterende kontorgrid og de meget høje rum dannede et ideelt udgangspunkt. Med en til formålet velegnet grundplan blev den nye funktion muliggjort. Farvekonceptet er baseret på munterhed og feriestemning, hvilket – også selvom det ikke kan måles – skal virke understøttende i bestræbelserne på at blive rask igen.