LADNER MEIER ARCHITEKTEN | LADNER MEIER ARKITEKTEN
CHDK
Pensionsfond Avadis | Zürich | 2015

Beboelseshuset på Hügelstraße, der afløser et tidligere, har en fremtoning, der i farven, vinduernes udformning og materialevalget minder om kvarterets omkringliggende huse fra 1930'erne. Bygningens aflange form definerer gaderummet og er bevidst ikke opdelt. Bygningens endefacader med de markante hjørnebalkoner spiller sammen med de tilgrænsende beboelseshuse. Facaden, der vender væk fra gaden, er derimod meget opdelt, og denne brydning skaber de ønskede private udvendige rum.